ตู้สำหรับสินค้าพิเศษ

Worldwide Vending ประเทศไทย   สามารถให้คำปรึกษาและช่วยเหลือปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าของท่าน 

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์การเพิ่มยอดขาย ให้บริการลูกค้า ช่วยบริการจัดการสต๊อกสินค้าและลดค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีในตอนนี้ก้าวหน้าไปกว่าเครื่องจำหน่ายน้ำหรือขนมอัตโนมัติ เครื่องของเราสามารถดัดแปลงและพัฒนาให้ใช้ได้กับสินค้าและธุรกิจที่หลากหลาย 

ท่านสามารถดูตัวอย่างเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบดัดแปลงเฉพาะสำหรับธุรกิจได้ด้านล่าง ซึ่งทาง Worldwide Vending ได้เข้าไปช่วยเหลือและออกแบบตัวเครื่อง ให้เหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ลดต้นทุนและเพิ่มยอดขาย
 
ฟันเทียมฝึกฝนสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
 
ปัญหา:
นักเรียนทันตแพทย์มีความต้องการฟันเทียมเพื่อเอาไปฝึกซ้อมระหว่างการเรียนในมหาวิทยาลัย การสั่งล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์มีปัญหาเรื่องการคาดการณ์ปริมาณความต้องการฟันเทียมของนักศึกษาที่ทำได้ยาก ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดหาบุคคลากรเพื่อทำหน้าที่จำหน่ายฟันเทียมโดยเฉพาะได้ บางครั้งฟันเทียมที่สั่งมามีจำนวนมากหรือน้อยเกินไป ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อีกทั้งระยะเวลาระหว่างรอของก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญ

แนวทางแก้ปัญหา:
ทาง Worldwide Vending ดัดแปลงตัวถาดวางสินค้าด้านในให้มีขนาดที่เหมาะสม สามารถวางบรรจุภัณฑ์ฟันเทียมได้ ตัวเครื่องถูกนำไปวางไว้ที่คณะทันตแพทย์ให้บริการนักศึกษามาเบิกฟันเทียมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมาพร้อมกับระบบติดตามยอดจำหน่ายและสต๊อกสินค้า

ผลลัพธ์:
ปัญหาทางด้านบุคลากรหมดไป สามาถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและระยะเวลารอส่งของฟันเทียมจากเป็นวันเหลือเพียงไม่กี่วินาที

 

อุปกรณ์เซฟตี้

ปัญหา:
บางครั้งผู้รับเหมาหรือผู้มาติดต่อไซต์ก่อสร้างขอเข้าพื้นที่แต่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ทางเจ้าของไซต์มีทางเลือก
·        ส่งผู้มาติดต่อกลับเพื่อไปจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้เรียบร้อยก่อนขออนุญาตเข้าอีกครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าของต่อตารางงาน
·        ให้ยืมอุปกรณ์ป้องกันซึ่งบางครั้งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เห็นเด่นชัด ไม่ถูกนำมาคืน
·        ขายอุปกรณ์ป้องกันที่พื้นที่ก่อสร้าง แต่จะมีปัญหาด้านการบริหารจัดการสต๊อก บุคลากร และควบคุมเงินรั่วไหล


แนวทางแก้ปัญหา:
Worldwide Vending ร่วมมือกับบริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อออกแบบและดัดแปลงตัวเครื่องให้เหมาะสมกับอุุปกรณ์ป้องกันที่ผู้รับเหมาจำเป็นต้องใช้ ผู้มาติดต่อที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อมาถึงพื้นที่ก่อสร้าง สามารถซื้ออุปกรณ์ได้จากตัวเครื่อง อีกทั้งตัวเครื่องยังทำการสต๊อกอุปกรณ์ที่ปกติผู้รับเหมาทำหายบ่อยครั้งเช่น ตลับเมตร ไขควง ประแจ เทปกาว คีมและอื่นๆ ตัวเครื่องยังสามารถพิมพ์บิลและใบเสร็จ สำหรับผู้รับเหมาในทุกครั้งของการซื้อเก็บเพื่อเป็นข้อมูลทางการเงินได้อีกด้วย 

ผลลัพธ์:
การก่อสร้างได้รับผลกระทบเรื่องตารางเวลาน้อยลง และค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นด้านอุปกรณ์น้อยลง
 


อาหารเสริม บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่

ปัญหา:
Worldwide Vending เป็นพาทเนอร์ของยิมและฟิตเนสเซนเตอร์จำนวนมาก เมื่อก่อนปัญหาของสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ไม่สามารถใส่ในเครื่องมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง เราได้รับทราบถึงความต้องการบริการผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างเช่น เวย์โปรตีน จากคู่ค้า โดยที่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต้องใช้บุคลากรในการจำหน่าย ซึ่งมีทั้งปัญหาด้านการจัดการสต๊อกและ ส่งผลต่อการบริการสมาชิกคลับของทางพนักงานอีกด้วย

แนวทางแก้ปัญหา:

Worldwide Vending มีการพัฒนาเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติประเภทลอกเกอร์ซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั่วไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตัวเครื่องแน่นหนาให้ความปลอดภัยแก่สินค้า สมาชิกคลับสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทุกเวลา เมื่อจ่ายเงิน บานประตูลอกเกอร์จะเปิดออกให้หยิบสินค้า

ผลลัพธ์:
ยิมและฟิตเนสเซนเตอร์ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีบรรจุภัณฑ์ใหญ่และราคาแพง สามารถบริหารสต๊อกได้ง่ายและป้องกันเงินรั่วไหล อีกทั้งยังเพิ่มการบริการแก่สมาชิกในคลับอีกด้วย 

ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเราในการร่วมกันพัฒนาและดัดแปลงเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจขอลูกค้า สินค้าแทบทุกประเภทที่มีบรรจุภัณฑ์แน่นหนาสามารถจำหน่ายผ่านตัวเครื่องได้ หากท่านต้องการคำปรึกษาหรือมีคำถาม อย่าลังเลที่จะสอบถามเรา เรายินดีหาทางออกให้กับธุรกิจของท่าน