50" Touchscreen

ใส่สินค้าได้มากถึง 400 ชิ้น - พื้นที่จอสามารถออกแบบดัดแปลงได้ตามต้องการ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โฆษณา การเลือกสินค้า QR Code สถานะเครื่อง หรืออื่นๆ รวมไปถึงการอัพเดต UI (User Interface) หรือรัน Ad โฆษณาแบบออนไลน์ก็สามารถทำได้ มีระบบแบ่งอุณหภูมิภายใน 2 ส่วน ปรับเปลี่ยนถาดวางสินค้าด้านในได้ตามต้องการ รองรับสินค้าหลากหลายชนิดภายในเครื่องเดียว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

Download PDF Files